Addicrete DM2

Addicrete DM2

1 EGP 1

- خرسانة المنشآت المائيه والمنشات تحت سطح الارض والكبارى واالاساسات والخزانات والأنفاق ودوراتالمياه واالاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجويه.

Price 1 EGP
Stock Availability available
Rating (4 / 5)


- خرسانة المنشآت المائيه والمنشات تحت سطح الارض والكبارى واالاساسات والخزانات والأنفاق ودورات
المياه واالاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجويه.

  1. There is no reviews yet.